Region Wiadomości branżowe

Ericsson wprowadza mobilną komunikację szerokopasmową w ramach inicjatywy pokojowej Foresta Whitakera

Ericsson łączy siły z fundacją PeaceEarth Foresta WhitakeraEricsson zapewni mobilny, szerokopasmowy dostęp do Internetu, komputery i szkolenia teleinformatyczne dla młodzieży w strefach konfliktówInformacje o tej inicjatywie podano na
  • Ericsson łączy siły z fundacją PeaceEarth Foresta Whitakera
  • Ericsson zapewni mobilny, szerokopasmowy dostęp do Internetu, komputery i szkolenia teleinformatyczne dla młodzieży w strefach konfliktów
  • Informacje o tej inicjatywie podano na konferencji Social Good Summit w Nowym Jorku

Na konferencji Social Good Summit w Nowym Jorku firma Ericsson poinformowała o nawiązaniu współpracy z laureatem Oscara, aktorem, humanistą i Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO, Forestem Whitakerem, w ramach nowej fundacji, której misją jest propagowanie pokoju wśród młodzieży na całym świecie, od niespokojnych dzielnic miast w Stanach Zjednoczonych po objęte konfliktami obszary wiejskie w Afryce.

Fundacja PeaceEarth zbliża do siebie podmioty publiczne i prywatne służąc jako narzędzie realizacji różnych programów, inicjatyw i kampanii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

?Pomoc firmy Ericsson dla PeaceEarth pozwoli zainicjować spójny program w Sudanie Południowym i Ugandzie? ? powiedział Whitaker. ?Dzięki temu będziemy mogli realizować nasz wspólny cel, jakim jest stopniowe zaprowadzanie pokoju na całym świecie?.

Zaangażowanie firmy Ericsson rozpocznie się od dostarczania rozwiązań teleinformatycznych do szkół w Sudanie Południowym i Ugandzie, w ramach globalnej inicjatywy edukacyjnej Connect To Learn. Umożliwi to fundacji PeaceEarth upowszechnianie dostępu do Internetu oraz tworzenie środowiska współpracy młodzieży i dalsze rozwijanie inicjatyw edukacyjnych.

Również za pośrednictwem inicjatywy Connect To Learn firma Ericsson zapewni zarządzanie projektami w terenie, pokrycie siecią Wi-Fi oraz podstawowe szkolenia teleinformatyczne dla nauczycieli i uczniów na temat użytkowania jej rozwiązań do przetwarzania w chmurze.

Podczas konferencji Social Good Summit w Nowym Jorku odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Whitakera, prezesa i dyrektora generalnego firmy Ericsson Hansa Vestberga i  Jeffreya Sachsa, dyrektora Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia. 

Hans Vestberg powiedział: ?Współpraca z fundacją PeaceEarth jest naturalnym rozszerzeniem naszego zaangażowania na całym świecie na rzecz technologii w służbie dobra. Zdajemy sobie sprawę, że nasza technologia ma pozytywny wpływ na rozwój. Zwiększenie o 10% penetracji szerokopasmowego Internetu powoduje trwały wzrost PKB o ponad 1%. 

A to już wiesz?  Polak na starcie wyjątkowego wyścigu dookoła świata Vendée Globe - ENERGA gotowa do rejsu

Nie można osiągnąć wyraźnego rozwoju społecznego i gospodarczego tam, gdzie ludzi nękają konflikty lub katastrofy naturalne. Mam nadzieję, że rozszerzenie dostępu do edukacji ułatwi fundacji PeaceEarth realizację jej celów?.

Aktualnie w krajach ogarniętych ostrymi konfliktami żyje 1,5 miliarda ludzi. W wyniku tych konfliktów ponad 8 milionów dzieci zostało zabitych lub stało się inwalidami. Partnerska współpraca z lokalnymi i regionalnymi ekspertami, społecznościami obywatelskimi i organizacjami multilateralnymi oraz rządami i firmami umożliwi PeaceEarth propagowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów przez poszerzanie praw młodzieży i dostępu do wiedzy, otwieranie nowych możliwości i zróżnicowanie kulturowe. 

Niedawno fundacja PeaceEarth uruchomiła interaktywny serwis internetowy, który ułatwia ludziom naukę, angażowanie się i działanie. Umożliwia on łączenie się i nawiązywanie dialogu między społecznościami z udziałem praktyków i naukowców oraz przekazuje kluczowe informacje o strefach konfliktów, najlepszych sposobach budowania pokoju i optymalnych rozwiązaniach. 

Działania fundacji są także pomocne w realizowaniu misji Whitakera jako Ambasadora Dobrej Woli UNESCO na rzecz pokoju i pojednania oraz współzałożyciela Międzynarodowego Instytutu Pokoju. 

Strona internetowa fundacji PeaceEarth: www.peaceearth.org

Więcej informacji o Connect To Learn: www.connecttolearn.org

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska www.facebook.com/ericssonpolska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy