Region Wiadomości branżowe

IV Europejski Kongres Gospodarczy w dniach 14-16 maja 2012 r.

Rozmowa z przywódcami Europy nie tylko o gospodarce, finansach, o pakiecie klimatyczno-energetycznym” – IV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zapowiedział dziś profesor Jerzy Buzek. W konferencji uczestniczyli także inicjator wydarzenia, Prezes Grupy PTWP SA Wojciech Kuśpik; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz; Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk; Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz i Prezydent Katowic Piotr Uszok.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 (European Economic Congress – EEC) odbędzie się między 14. a 16. maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział około sześć tys. gości z całego globu. Już po raz czwarty stolica Górnego Śląska stanie się gospodarzem spotkania najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii.

– W budowaniu problematyki debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego wykorzystujemy doświadczenia poprzednich edycji EEC, a jednocześnie dbamy, by w agendzie ponad stu sesji i dyskusji znalazły się najważniejsze aktualne problemy polskiej i europejskiej gospodarki – mówił podczas konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie Wojciech Kuśpik, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Prezes Grupy PTWP SA.

Szefem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, którego autorytet stanowi rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego imprezy.

Wiodącym tematem tegorocznej, czwartej już, edycji Kongresu będzie „Europa 2020” czyli unijna strategia, która ma odpowiedzieć na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego. Europa jest bowiem w trakcie tworzenia ram finansowych Wspólnoty i uruchamiania mechanizmów rozwojowych, poprzez które realizowany ma być nowy model wzrostu gospodarczego Unii. Kryzys finansowy UE nadaje tym działaniom naprawczym szczególnej dynamiki.

Innym kluczowym zagadnieniem, które zostanie poruszone podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, będzie tzw. Mapa drogowa europejskiej energetyki 2050, określająca drogę dojścia do gospodarki niskoemisyjnej. Polityka ochrony klimatu w kontekście konkurencyjności przemysłu, dążenie do bezpieczeństwa energetycznego całej Unii, przyszłość wspólnego europejskiego rynku energii – to obszary, w których idea integracji znajduje szczególnie istotne i praktyczne odbicie.

Uczestnicy IV EEC zadadzą szereg ważnych pytań dotyczących innowacji. Dlaczego Europa przegrywa globalny wyścig ku nowoczesności? Jakie są warunki europejskiego przełomu w dziedzinie innowacyjności? Jakie czynniki sprzyjają jej rozwojowi? Jakie modele współpracy nauki i biznesu sprawdzają się w praktyce?

Unia Europejska i kraje Europy Centralnej wobec spowolnienia gospodarczego to kolejne z kluczowych zagadnień tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W tych ramach tematycznych mieszczą się takie zagadnienia jak: „stara” i „nowa” Europa – zależności, różnice i przewagi, wspólny rozwój gospodarek w czasach niepewności, więcej integracji – energia Europy Centralnej wobec wewnętrznego kryzysu Unii, infrastruktura i dostęp do surowców, rynek i inwestycje, wzrost gospodarczy oraz zmiany na Wschodzie czy polityka zagraniczna UE jako szansa na nowy impuls w rozwoju gospodarczym.

Tematyka IV EEC wykroczy poza Stary Kontynent. Jedną z kluczowych debat będzie forum współpracy gospodarczej Europy i Chin, w trakcie którego dokonany zostanie bilans chińskich inwestycji bezpośrednich w krajach europejskich, ocena aktywności kapitału chińskiego na rynku finansowym Europy, możliwości dla chińskich inwestorów w Europie. Forum to również tematy takie jak: europejscy inwestorzy w Azji, a potrzeby rozwojowe chińskiej gospodarki, technologia, innowacyjność, know-how i inne atuty europejskiej firmy w Kraju Środka, postrzeganie Chin jako partnera gospodarczego i handlowego w Europie, wizerunek gospodarczej Europy w Chinach, stereotypy i uprzedzenia wobec szybko zmieniającej się sytuacji oraz rola Polski jako partnera Chin w Europie.

W zestawie zagadnień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012 nie zabraknie specjalistycznych dyskusji na tematy m.in.: energetyki, finansów, transportu, górnictwa, hutnictwa, ciepłownictwa, rynku gazu czy budownictwa. IV edycja EEC odbędzie się w przededniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, oczy Europy ponownie więc będą zwrócone na Polskę. Euro 2012 jako wielki projekt biznesowy to kolejna ze ścieżek tematycznych Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012.

Europejski Kongres Gospodarczy poprzedzi m.in. konferencja w Pradze pod hasłem „Relacje gospodarcze. Polska–Czechy”. Kongresowi towarzyszyć będzie szereg wydarzeń, poza wspomnianym forum chińsko-europejskim, w zestawie imprez towarzyszących znajdą się m.in.: wręczenie nagród portalusamorzadowego.pl w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012, finał kampanii Polska Efektywna Energetycznie, wręczenie nagród przyznawanych cyklicznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Do współpracy przy organizacji EEC zaprosiliśmy studentów i absolwentów uczelni wyższych, przy nietypowym projekcie promocji projektów zrealizowanych dzięki wykorzystaniu funduszy z UE będziemy pracować z artystami, designerami i środowiskiem katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. O wszystkim tym będziemy sukcesywnie informować – zapewnił Wojciech Kuśpik podczas konferencji prasowej.

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej,
trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących wzięło udział
około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku,
jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 – www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

hastagi na stronie:

#512002012

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy